Telefoni & 1984

En riktigt obehaglig utveckling då arbetsköpare av idag tvingar på sej och tar över våra liv privat. Det finns inget rättsligtskydd eller stöd för att arbetsköpare tar sej friheten att tvinga till sej anställda via den privata mobilen. Allt för många tillåter denna dumhet, och ifrågasätter heller inte det hela. Det finns mycket som allt för många arbetsköpare tar för givet, utan att ha någon koll på alls.

 

"Kan jag tvingas använda privat mobil? Nej. Om en arbetsgivare vill att du ska vara nåbar i ditt arbete ska utrustning tillhandahållas för det. Även sådana krav bör förhandlas lokalt!"

Vidare ...

"Vad får en chef inte göra? Det är en viktig fråga, särskilt på en arbetsplats där chefens sätt att leda arbetet inte är tillfredsställande, utan riskerar att skapa misstämning och dåligt mående hos de anställda. I värsta fall kan en chefs dåliga beteende leda till att medarbetare vill säga upp sig.

Att ha en chef som beter sig nonchalant, som gång på gång tappar humöret, kritiserar medarbetarna och negligerar initiativ, kan bli oerhört påfrestande. I den här artikeln får du exempel på vad en chef inte får göra, samt vad du kan själv kan göra om chefen beter sig oacceptabelt."

Länk till hela artiklen

 

Får en arbetsgivare sätta upp listor med alla anställdas telefonnummer?
Får det sättas upp listor på alla avdelningar på en arbetsplats med alla anställdas telefonnummer?

"Arbetsgivaren ska ange syfte och laglig grund för att listan sätts upp

Om en telefonlista som du beskriver får sättas upp beror på om behandlingen av personuppgifterna kan göras laglig enligt dataskyddsförordningen, vilket bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Kortfattat krävs att arbetsgivaren kan motivera varför (anger ett syfte) hen behöver sätta upp listan och förklara för alla anställda med stöd av vilken laglig grund telefonlistan sätts upp, samt att informera alla som berörs.  Det finns sex stycken olika lagliga grunder angivna i dataskyddsförordningen som arbetsgivaren kan åberopa (artikel 6 dataskyddsförordningen)."

Länk till artiklen

31 May 2023

Visit counter For Websites