Enade för Israel

Islam är av onda och står för homofobi, kvinnoförtryck och mord i relation till heder som ska upprätthållas. Det klarar världen sej helt utan!

26 Feb 2024

Visit counter For Websites