Könstillhörigheten

Ja, hur ska samhället i stort ta ställning till detta med könstillhörighet? Ja, när vi nu avkönar då behövs ju inte separerade omklädningsrum, duschar på offentliga inrättningar inte heller toaletter behövs hållas åtskilda ... Tre kön herregud asså, det när vi har en naturlig ordning med kromosomer som talar om dess identitet X eller Y. Könsdysforia inga problem men ett icke binärt, och könlöst. Frågan är så mycket mer komplex, då mer för den enskilde att ta ställning till, och då med professionell hjälp och stöd. Inte nåt politiskt över det som är känsloyttring. HBTQIA + har lyckats med sin lobby inom hela samhällsskicket.

17 Apr 2024

Visit counter For Websites