Vänsterns falska antirasism!

Fortsätter på samma spår som igår med Henrik Jönssons analyser om vänstern och dess hyckleri, och då inte minst Socialdemokratin.

12 Nov 2023

Visit counter For Websites