Uttalat

Oavsett politisk tillhörighet, vilket jag egentligen skiter totalt i. Men Jomshof säger det som alla politiker borde ge uttryck för. Men uselhet och politiskt korrekthet råder hos alla & en var. Folk borde värna sitt land inte minst i dessa tider när det saknas stake hos politiker & tjänstemän, som vänder kappan efter vinden.

11 Jul 2023