Skevt, vinklat & falskt

Det går än mer utför med statstelevisionen, den som är i grunden hemlig och styrs som en stiftelse uppbär skattepengar. Lägg ner skiten helt och hållet!

11 Nov 2023

Visit counter For Websites