LPT

Är på hög tid att verkligen undersöka Greta T. och hennes verkliga hälsostatus & rent av sätta ett LPT på fruntimmret. Störd och hennes oberörda hånflinande i media säger allt, hennes föräldrar bör också undersökas för sin hälsostatus som satt dåren till världen. Ja hela miljö & vänsterrörelsen bör sättas under lupp för dess samhälsomstörtande verksamhet.

 

LEDARE: "Miljörörelsen präglas av en påtaglig elitism. Det ser sig som en liten upplyst grupp, medan alla andra är idioter. Därför får de ta till nästan vad som helst för att försöka få människor att förstå sitt eget bästa, för att få kreti och pleti att komma till insikt", skriver Klas Hjort.

LÄNK

12 Mar 2024