Låt sopkvasten gå ordentligt!

FN är ineffektivt och pengarna bara rinner mellan fingrarna, och inte heller sällan hamnar i fickorna i skurkstater och diktaturer som förtycker sitt folk. FN kanske var bra en gång, men av idag behövs verksamheten reformera sej och följa med sin tid, eller rent av läggas ner.

14 Jul 2023

Visit counter For Websites