Israel i mitt hjärta

Det vidriga är att vi i sverige har ett parti, Socialdemokraterna som är antisemiter & terrorkramare till Hamas. Minns skoltidens lärare som var sosse och som pådyvlade oss elever sin politiska åsikt som den enda rådande, och vi som elever skulle rösta på SAP. Indoktrineringen var påtaglig och ifrågasätta det var inte heller lönt. SAP är även ett parti som helt saknar demokratiska grundvalar, allt styrs med partibok & en vinande piska. Det sitter sossar överallt inte minst på s.k HR-stolar och dessa obehagliga diktatorer sållar bort och förtalar den som inte är av samma åsikt. Ty åsikter av annan härd, det varken kan eller vill en sosse veta av, deras ord är sanning & enda verklighet.

9 Nov 2023

Visit counter For Websites