Den svenska modellen

Ja, för den svenska åldringsomsorgen är inte så bra som folk kan eller vill tro. Så varför inte göra om och prioritera vård och omsorg.

 

7 Sep 2023

Visit counter For Websites