Lägg ner skiten, eller reformera!

Lägg ner den helt beroende och partiska median över hela bredden!
En fri Radio, Teve och Press är fri, när den inte uppbär presstöd & andra skattefinansierade medel, som riksdag, och styrda tjänstemän står tillbuds med, och genom det styr vad folk ska få ta del av i styrd tanke & ord. SVT & Presstödsmedia överlag är enbart till för dom fördummade som inte varesej vill, eller ens kan tänka utanför boxen ... Låt mej kalla dom för ett folk i ledband & koppel, även ja sägare & håller med den dom senast pratade med.
12 Jun 2023

Visit counter For Websites