Nazism & Hamas-trogna

Den antisemitism som sprids av palestiner och hamas-trogna skrämmer mej, och ingen låter historien tala i sann vänsterfacistisk-PK anda ... Hur har detta kunna få segla upp i en värld av idag?

2 May 2024

Visit counter For Websites