Kristallnatten

Folk av idag synes helt glömt kristalnatten den 9 till 10 November 1938, ja även det som sedan följde med massgasningen av det Judiska folket i gaskamrarna under WW2.

9 Nov 2023

Visit counter For Websites