Klanimport

Ofredandet av svenska flickebarn som av importerad kriminalitet anses som lovligt, ja precis som allt i västerlandet. Butiker "smash and grabs" på dess innehåll och folk låter det ske, inte minst från politiskt håll. För den som ser och följer med inser att det är ett sant faktum att brottsligheten är hög bland yngre utlänningar. Europa har blivit ett tillhåll för kriminella och inget ämnas göras från politikskt håll. Politiker låter förfallet fortgå och människor offras!

7 Oct 2023

Visit counter For Websites