Inte hemmahörande i ett land som Sverige

Svenska feminister har inga problem med att underkasta sej islam och gällande Sharia-styre! I sammanhanget så är Antisemitismen skrämmande på väg att blomma ut, och har det kan ses med tanke på hur många palestinier & folk som sympatiserar med Hamas märks allt mer ute i det offentligarummet, och dessa får stå oemotsagda & hållas med sin antismetism. Även SAP står ju Hamas och muslimska brödraskapet så nära! Det säger allt om hur illa det är med arma moder Svea.

7 Feb 2024