Gudfader & accepterande Nidbild

Ett bra talande exempel på nidbilder & hur man driver friskt & respektlöst med kristna symbolvärden. Vidare när det kommer till islam, så folk av denna religion varken kan eller vill ta emotsägelser, rättvisande av en icke ren person som inte tillber islam.

1 Apr 2024

Visit counter For Websites