Fake Media

Vi har en förljugen journalistkår i detta land, jo dom jobbar på den skattefinansierade televisionen & utför inte det jobb som dom ska, eller borde göra. Man går terrorismen tillmötes vilket man alltid gjort, och det påhejad av politikerkåren som underhåller SVT som enskild stiftelse med skattepengar. Så jo visst fan är media oberoende!

 

 

25 Oct 2023

Visit counter For Websites