Erdogans krav: En svensk ”färdplan” för terrorbekämpning.

Världens fjollor till statsmän lyder den lille mussen blint. Det är skrämmande och obehagligt med att det knäböjs & kröks rygg för en diktator. Dårskapen vet inga gränser, och inte heller har dessa krökryggade statsmän lärt av historien. Det börjas om och nu är det invälvare som står för krig & politik, bränder, mord, personöverfall, rån och en grupp som annars feminister säger sej vurma: tjejer, kvinnor som våldtas! Europa står i lågor, men hurra hjärtan öppnades!

19 Jul 2023

Visit counter For Websites