Byx & rövnötare

Inte bara i Emmaboda, det är så flott tilltaget på alla kommunala tjänstemanna-inrättningar. Ty kärringar och gubbar måste ju orka palla trycket en slitsam dag på arslet. Det när dom loggar ut innan en arbetsdag är slut långt innan baspersonalen. Färska fruktskålar, fina kaffemaskiner tronar i rövnötarnas lunch & fikarum ... Arma krakar!

30 Aug 2023

Visit counter For Websites