KONSPIRTIONSTEORETIKER BETYDER SANNINGSSÖKARE

2021-04-27

Censuren slog plötsligt till då jag höll på att författa ett längre inlägg om bl.a sanningssökare, som staten, myndigheter, regering, hjärntvättarmedia och en massa kontrollerade medborgare som anser att vaccinvägrare skall brinna i helvetet, vägras alla typer av sjukvård, kallas för konspirationsteoretiker och skall också fråntas all rätt att vistats på samma ställen som vaccinerade medborgare.
Sedan kallas dessa sanningssökare för diverse övriga tillmälen och anses dessutom av dessa vaccinförespråkande skaror att inte uppfylla några som helst krav för att få vara accepterade samhällsmedborgare.
Nu när regeringen kommer att införa vaccinpass som alla vaccinerade skall få ha i sina mobiltelefoner eller motsvarande, så skall vaccinvägrare tvingas att bära någon form att pins där det framgår att man inte är vaccinerad.
Detta händer i Sverige 2021, ett land som påstås vara en demokrati, där man värnar alla människors lika värde, där det också värnas om individens fria vilja att själva ta ställning i olika frågor, där skall också råda åsiktsfriheten yttrandefrihet som allt mer liknar den forna kommunistdiktaturen DDR med sitt otäcka och förhatliga STASI, som använde sig av angivare på alla plan och där var det inte heller ovanligt att angivare fanns i den egna familjen.
Här i "Facebookfamiljen" tycks det vara mer regel än undantag att ange sina vänner, speciellt när man skriver negativt om vacciner och covid.
Således ligger det nära till hands att jämföra angiverisystem och kontroll med Orwells framtidsscenario 1984 än att tro att vi lever i en demokrati modell 2021, där transparent och lika värde borde vara en självklarhet.
För att återknyta till covid och vacciner, så blev det sagt av Statsepidemiolog Anders Tegnell på folkhälsomyndigheten under mars 2020 att det skulle ta minst 6år att ta fram ett godkänt vaccin, men redan efter ett par månader kom det kontrabesked, som informerade att det redan fanns vacciner som skulle bli godkända och distribuerade efter årsskiftet 2020/2021.
Hur var detta möjligt? Ingen ville svara, medierna ställde inga kritiska frågor, utan locket åkte på. Sanningssökarna som ville få fram fakta blev unisont av myndigheter, regering, media och vaccinförespråkande medborgare för konspirationsteoretiker.
Att kalla oss för sanningssökare gick ju inte an, för då hamnade vi för nära de sanningar vi alla sökte efter, då blev konspirationsteoretiker mer slagkraftigt, speciellt av folk som egentligen inte har en susning om vad det laddade ordet ens betyder.
Alla andra som var för vacciner tillsammans med myndigheter, regering och det giriga Big Pharma blev flitiga med att vräka ur sig detta "konspirationsteoretiker" så fort man som enskild eller i grupp ville få fram sanningarna som doldes för oss sanningssökare.
Att skriva kritiska inlägg om vaccin på Facebook och andra sociala plattformar slogs snabbt ner genom avstängning eller censur, men det förekom också och fortfarande pågår vilseledande fejkpropaganda med hjälp av bl.a extremskeptikersekten VoF (vetenskap och folkbildning) samt av Facebooks favorit den ideella gruppen Science feedback tillsammans med Health Feedback, skriver ihop digra förfalskade dokument där påhittade professorer och etablerade forskare från Uppsala eller KTH.
Hur många stämmer av sanningshalten i dessa dokument, noll och ingen skulle jag tro, det verkar ju så trovärdigt mad alla siffror, tabeller och expertuttalanden, så varför ifrågasätta. Hjälper inte dessa fejkdokument, då kommer hot eller avstängning.
Detta pågår i demokratin Sverige idag 2021.
Nu skall Big Pharma också börja att testa fram vaccin till barn och således kommer man använda aningslösa barn i dessa tester, vad säger vaccinförespråkarna om detta, tillåter dom att deras egna älskade barn utsätts för okända effekter under vaccintesterna, skulle inte tro det, men det är säkert ok så länge det handlar om andras barn.
Men vilka barn används då i dessa farliga tester, är det barn från fattiga områden i Afrika och Indien som används som försökskaniner, troligen. Gates och WHO har ju gjort vaccintester på afrikanska och indiska barn där resultaten har varit hög dödlighet bland de aningslösa barnen.
Var sätter myndigheterna gränsen för vilka som skall offras i testerna av nya okända vacciner och läkemedel, jag tror inte att man bryr sig särskilt mycket när det handlar om girighet och fina mutpengar i kassakistan.
Var tog alla tiotusentals testpersoner vägen som Big Pharma använde och använder i forskningen av nya vacciner som skall bekämpa muterade virus. Ingen vill, får uttala sig. Pengar fungera perfekt som munkavle, samt hot om pengarna inte räcker, för testpersonerna finns inte i i-länderna, utan återfinns i tredje världen, där pengar kan resultera i önskade resultat.
Vad är det egentliga syftet, handlar det om konspirationer där djupa staten tillsammans med Gates och co håller på att mobilisera för att minska jordens befolkning till maximala 3 miljarder själar, medierna kniper igen, men förhoppningen ligger hot alternativmedier som inte springer djupa statens ärenden.
Det här som jag nu har författat kommer inte att påverka några händelseförlopp, men förhoppningsvis kanske att det väcker några av dessa manipulerade vaccinförespråkare så att dom slutar med sina tillmälen med konspirationsteoretiker och andra otidigheter.
Jag kommer aldrig att glömma när Statsepidemiolog Annika Linde på SMI 2009, då hon fick frågan av en journalist om hon hade tagit eller skulle ta pandemivaccinet. Hennes svar, Citat: "Jag kommer aldrig att ta något vaccin, inte min familj heller, vaccinet kan skada njurar och andra organ, dessutom bryter det ner kroppens immunförsvar". Slut citat.
Därmed avslutade också SVT dåvarande vaccinpropaganda och de flesta vaccinationscentraler bommade igen.
Så! Den som lever får se.
 
 
 

Lennart Strandesjö.