Gäst bloggare

2023-01-11

 
 
Midvinterblot
I midvinterns bistra slut
bringas gårdens störste oxe ut
att slaktas för gudars fröjd
Må de för året vara nöjd
 
Bästa sådden vi skall frambära
Allt skall ges i gudars ära
 
Skaldens strupe blötts med mjöd
Rövaren ligger i hörnet efter striden död
Ej till Valhall gick hans resas slut
Han får nu i Hels skugga jagas ut
 
Till Frukbarhet vi giver och i vår bön vi står
Tack för det ni gav och vi sen får
Låt oss nu äta och dricka i deras sken
Tills vi inte längre kan stå på våra ben.
 
Daniel Engström
 
 
 Svedjebruk af Eero Järnefelt