Interpellation om Covid

2022-02-17

Det är mycket tyst i våra politiska PK trojkor. Även folk överlag köper den Fascism som nu trona upp allt mer. Igår blev jag nekad ett påtvingat PCR-test. Min vårdcentral gav med sej efter mitt bestämda 30-tals påminnande. Fick inte lämna testet där jag hämtade detta. Blev hänvisade till en box i annan del av Kalmar. Där blev jag åter hänvisad till min vårdcentral som vägrade testet. Men efter ytterligare tal om gula stjärnor, så fick jag lämna testet. Men fr o m nästa vecka får man bara lämna in test mellan 8:00-11:00. Så visst fan stinker denna pådyvlade coronafascism trams. Tester som inte ens håller måttet, eller inte alls. Vi smittar / smittas oavsett. Men det påstås att inte bli allvarligt sjuk. Märkväl så visar ändå fall att jag som vaxxinerad, ändå kan drabbas allvarligt. Är välmedicinerad allergiker & astmatiker. Jag påstås tillhöra den s.k riskgruppen. Från en såkallad pandemi kommer nu allt mer att fokuseras på tester. Det till man får folket på fall, och fogliga. Det är stora spel bakom detta hyckleri! En ny världsordning väntar enligt sosseriets hövding, 2023. Bilderberg, WHO, Lateral och överstaten EU tillsammans med Kina. Det säger en hel del om hur det ligger till. Inte att förglömma den fascism som råder i Australien och nu senast Canada. Där man nu konfiskerar folks tillgångar och de ämnar förlora sina hem, försörjning och sina pengar i form av frysta konton. Är inte det fascism. Då vet nog inte ens jävulen vad det är. Det skrämmer mej mer, än influensan corona. Som nu bytt namn till covid. Det för att invagga folk i än mer skrämsel och rädsla. I detta, så vägrar aktörer ta sitt fulla ansvar i det som dom nu skrämmer folk i. En s.k pandemi. Att regioner nekar, inte minst vårdpersonal, till att underlätta dessa icke tillförlitliga tester. Att tvingas åka flera mil för att hämta testkit. Istället för att ta det på hemorten och den vårdcentral man är listad hos. Det är inte optimalt! Men det ligger i den strategi: Att få folk till underkastelse och lydnad. Var lugn för att vi kommer tvingas till att bära (en gul stjärna) ett pass. Det i god segregering och utanförskap rent av i läger som i Kina. Trots de lagar som stiftades under Nürnberg-dagarna efter och i andra världskrigets kölvatten. Där ingen skulle tvingas till att ta injektioner, eller annat som strider mot de mänskliga rättigheter som stiftats.

 

(klicka på bilden så blir det mer läsbar)