Har du en förmåga att låta dej Kränkas?

Då kan du hämta denna blankett för att fylla i ... Och sedan stoppa upp den i stolgången!

Ty jag ansvarar inte för hur du reagerar över det som du läst eller sett i Bloggen.

1980-11-28

2021-12-17

När jag hörde Visage första gången, ja då stannade världen och jag blev som paralyserad. Vilken känsla och den känslan då, den infinner sej fortfarande över fyrtio år senare. När jag höll på som hobby koreograf, satte jag samman en väl lämpad dans till detta mästerverk.

Steve Strange, Midge Ure, Billy Currie, Christopher Payne, Cedric Sharpley, Rusty Egan och sångerskan Brigitte Arens.

Devenir gris
Devenir gris

One man on a lonely platform
One case sitting by his side
Two eyes staring cold and silent
Show fear as he turns to hide"We fade to grey (fade to grey)
We fade to grey (fade to grey)

Un homme dans une gare désolée
Une valise à ses cotés
Des yeux fixes et froids
Montrent de la peur lorsqu'il
Se tourne pour se cacher

We fade to grey (fade to grey)
We fade to grey (fade to grey)

Sens la pluie comme un été anglais
Entends les notes d'une chanson lointaine
Sortant de derrière un poster
Espérant que la vie ne fut aussi longue

We fade to grey (fade to grey)
We fade to grey (fade to grey)

Feel the rain like an English summer
Hear the notes from a distant song
Stepping out from a backdrop poster
Wishing life wouldn't be so long

Devenir gris

We fade to grey (fade to grey)
We fade to grey (fade to grey)
We fade to grey (fade to grey)
Devenir gris