Har du en förmåga att låta dej Kränkas?

Då kan du hämta denna blankett för att fylla i ... Och sedan stoppa upp den i stolgången!

Ty jag ansvarar inte för hur du reagerar över det som du läst eller sett i Bloggen.

När kvinnorna avvecklade Sverige

2021-11-29

Taharrush en arabisk våldtäktslek som även var aktuellt här i Kalmar, men som ansågs harmlös av de styrande. En lek som dessutom kvinnor på vänsterkanten, dömer alla män över en kam. Se filmen, ett måste för det kulturutbyte som nu är och har fått sitt fäste. Det handlar inte om rasism, utan om hur kvinnor tillåter andra kulturer och män får utbredning. Detta samtidigt som ett svenskt manshat frodas och en skuldbeläggning som att svenska män är våldtäktsmän, onda förövare, pojkar i skolan förringas som lågt stående varelse.
Medans utländska män ses som gudar & de enda goda. Vi måste få ett slut på kulturutbytet, där matriarkala strukturer med män av utländsk härkomst anamas. Män som utför hederskultur mot sina egna döttrar, man gifter bort nämnda. Kvinnor som även helt och hållet slår undan benen på sina medsystrar som utsätts för hedermord. Någon som minns Fadime & Pela, för att inte tala om filmen Soroya M. Soheila Fors säger det så bra i filmen om hur feminister i Sverige exkluderar invandrarkvinnor.