Preamble for this Blog !

Since 1992, every Swedish citizen is guaranteed the right under this Fundamental Law; "The Freedom of Expression Act", 1991:1469, vis-à-vis the public institutions, publicly to express his or her thoughts, opinions and sentiments, and in general to communicate information on any subject whatsoever on sound radio, television and certain similar transmissions, through public playback of material from a database, and in films, video recordings, sound recordings and other technical recordings.

The Freedom of Expression Constitution, a law that more and more Social Democrats, Communists, Environmental Fascists are increasingly deviating from. It is to control the great mass of people who do not agree with their oppression of opinion, but can think for themselves. It is a threat to those who are most politically correct, with associated values.

 

 Om du mot all förmodan skulle fara väldigt illa av denna blogg's innehåll.

DÅ vill jag att du hämtar ditt exemplar; Här

 

 

             

 

Innan vänsterfeminism

En gång i tiden diggade jag Madonna, men det var så långt tillbaka i tiden innan hon kom att bli den vänsterpopulistiska feminist hon idag är, tyvärr.

 

Det snöar, det är vinter

Alltid så kul när det kommer lite snö, folk blir ständigt så överraskade när det faller från himla. Om folk kunde inse vidden av att vi bor & vistas närapå arktiskt klimat här i norden. Ja, det miljömuppar till trots, som vill få oss att tro på härdsmälta i våra kalla bredgrader, och världen över. Härdsmälta som enbart finns folks hjärna & miljöspöken därtill. Själv tycker jag banne mej om både kyla & på det snö.

En lätt väg eller inte

Det pratas så vitt & brett om självmord, det i samband med psykisk ohälsa, och en människas rätt till sin egen död eller inte. Vem är rätt att dömma den som går i töcken av ångestångor, att inte veta vilket ben att stå på från gång till annan. Jag tillhör den sort av person som kämpar varje dag, timma & minut med att hålla mej till det som alla anser att vi alla ska, LIVET. Jag närs av att försöka hålla mej kvar i detta liv, mycket för att sprida kunskap, våga prata, belysa det som alla drar sej för att överhuvudtaget beröra ... Psykisk ohälsa, då inte detta luddiga som alltför många svänger sej med; Att påstå sej gått in i väggen. För det har folk oftas inte gjort. Man kan känna sej trött, sliten men aldrig gått in i väggen, Psykisk ohälsa är så mycket mer än en vägg att gå in i. Oförmågan att tänka, se, känna klart är talande, tankar sviktar och närs av en obeskrivlig dövhet inombords, att inte veta vad som sker och varför det är mer än att bara säga sej "gå in i väggen". Den som varit där och är, vet exakt vad jag vill få menat. För mej har det samlat, lagst på hög i sinnet. År av mobbing, förtryck psykisk & fysisk, utnyttjad som barn och tonåring. Att aldrig få bli hörd, sedd utan framställs som nån som inte är att lyssna på eller ens få säga sin mening. För mej började det 2011, då ett par kollegor gick samman med en baschef, och drev igenom en fabricering med lögner. Jag var helt ovetandes tills jag blev kallad på ett möte där allt lades fram, och där jag framställdes som en mycket vidirig person. En person som helt saknade förmåga att arbeta i grupp med andra, elak som få. Folk sades vara rädd för mej. Allt detta drevs igenom. Men inte ens då gavs min rätt att få säga mitt. Allt var ett hastverk, för att till slut mynna ut i att jag fick sparken. Här kunde det hela slutat, men icke. Jag åkte in på akuten vid ett par tillfällen, utredningar gjordes, utan resultat. Återremiss till vårdcentralen, där en läkaren lugnt, sansat sa att Jimmy; "Du har en depression som gror och gjort en bra tid". Här började min infasning med piller, piller som ändå gjorde livet bättre. Men inte fullt ut. 2018 var jag på annan ort, och skulle hem då plötlsigt ett svart hål öppnades, och jag visste inte vad som skedde. Jag var nära att be busschauffören stanna på ölandsbron, och då hoppa från bron. Men det skulle aldrig ske, då denna säkerligen skulle påkallat hjälp. Hursomhelst kom jag hem, inte ens mina då anhöriga begrep mitt försök till att prata. Allt var forcerat, stressat och jag ville bara avsluta livet. Åter en ny kontakt med vårdcentralen och en ny läkare. Den läkare som till idag är den som fått mej någorlunda på fötter. Men jag andas, då lever jag väl. Om än som ett töcken mellan varven. Men idag har jag en stabil tillvaro, ett jobb som jag trivs med, eller alltid har gjort. Rollen som undersköterska, skötare tillför så mycket. Jag har en större empatisk förmåga efter allt som jag gått igenom sedan 2011. Förra året 2019 hade jag en anställning som precis för året avslutades, då den verksamhetschef som fick bort mej från min tidigare anställning sedan många år, arbetar i den kommun jag då jobbade i sedan 2019. Hon fick bort mej, på rena lögner, och än en gång lyckades hon tillsamman med baschefen. 2020 kom att bli ett år fyllt med motgångar. Motgångar som till slut ledde till att jag stod utanför samhället, och fick stöd och hjälp av svenska kyrkan ekonomiskt, stadsmissionens matkasse.  Inte minst en nära vänkrets, ja när nöden är som störst. Då fanns det personer som bara fanns, och finns än idag. Jag hoppas folk slutar upp med att säga; "gå in i väggen". Det ska avslutningsvis mycket till innan man tömt ur sej helt för en vägg. Jag tar var dag & minut för vad det är. Gör livet på mina vilkor och efter förmåga. Vill med detta låta mej ur min vinkel, vara talande för vad många går igenom. Det utan att bli hörda eller sedda i sin psykiska ohälsa. Som är mer än en stund i en tv-soffa.

Ett är då säkert, och det är att jag verkligen INTE är den omedgörliga, hemska person, som jag genom åren utmålats av och som kollegor tillsammans med chefer regelvidrigt tillskrivit mej.

 

 

Har saxat lite meningar från webben, tänkvärt ...

 

Många anser att det är fegt och oansvarigt mot de efterlevande att ta sitt liv. Varför ska en människa som lever helvetets kval i varje stund, fortsätta leva för att Du inte ska känna dig övergiven. Vem är det då som är egoist.

Nej det är inte den enkla vägen ... eftersom hoppet är det sista som lämnar människan. När det försvinner finns ingenting som håller tillbaka ... helt förståeligt.

Den lätta vägen är att få leva sitt liv fullt ut, utan att uppleva den bottenlösa ångesten man upplever som självmordsbenägen. Den värsta smärtan man kan känna är den man känner som är så stark att du går emot alla dina instinkter och dödar dig själv.

Blah, blah

En redigt bra stomper, ja lite som på repeat kan man ha den på ...

Folk har ingen koll

Förra veckan blev jag gruvligt påhoppad & påståtts för att ha blockat, tagit bort en person från min lista på fejsboken.
Personen ansåg sej ha så god kännedom om hur FB funkar, och att jag måste "gå på nåt" & vara labil.
Folk har ingen jäkla koll alls, fast de tror det själva. FB kan mycket väl radera, se till så vi slutar följa folk i vår s.k vän-lista.
Men värst är ändå att folk raljerar över hur andra när, när de själva inte kanske är så säkra på vad de sysslar med. Då kastar man rent av dret i plytet på motparten med en simpel ursäkt som att; Måste få säga & tror !
Underförstått, så är detta klipp talande för hur FB kontrollerar oss, och vad de är kapabla till. Folk som tror sej veta, vet egentligen ingenting.
 

Pandemilag

Trettitalet är under uppsegling, även då som nu har vi en socialdemokratisk styrning med förkärlek till brunsmetande politik, åsiktsförföljelse, angiveri ja det som är fullt gångbart på våra arbetsplatser idag.
Nu kan vi alla, precis som då, vänta oss att stormtrupper som bankar in våra dörrar. För att kontrollera det som grannen angivit oss för. Folk köper detta otänkandes, och duperas att visst vi måste få bukt med ett virus. Vi till och med hotas att ta ett otestat vaccin. Vaccin som kräver år av forskning, innan det anses fullvärdigt.
Om vaccin är en medicin? Betänk då att det tog astra 25 år innan losec kom ut på marknaden.
Det kommer inte heller att räcka med engångsvaccineringar, utan pga det inplanterade corona. Kommer vi att tvingas ta årliga vaccin, för att hålla det hela under en någorlunda kontroll.
--------------------------------------------------------------------
Är pandemilagen giltig?
 
I fredags gjordes ett lagbrott mot Svenska folket genom klubbandet av pandemi lagen:
(kopierad text)
Låt oss nu se på vad detta innebär.
Förslaget innebär att regeringen försöker få riksdagen att fatta ett beslut som strider mot Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform även kallad Regeringsformen (RF) 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 19 §. 1
Som alla ska veta, framför allt våra folkvalda och regeringens jurister, så går grundlag före lag. Med andra ord kan riksdagen inte anta en lag som strider mot Regeringsformen. Inte ens om lagen skulle vara behjärtansvärd.
Den brödtext som ackompanjerar lagförslaget saknar helt vetenskapliga referenser och strider därmed mot RF 1 kapitlet 9 § och Förvaltningslagen (2017:900) 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38 §§.
Det lagförslag som nu framförs i remissen S2020/09214 strider mot folkets få grundlagsstadgade rättighets-och frihetslagar.
När regeringen följer RF 1 kapitlet 1 och 9 §§ innebär det att regeringen inte får lägga fram en lag som strider mot RF 2 kapitlet 19 §.
Om regeringen lägger fram en lag som strider mot RF och EU:s rättsregler får den lag som stiftats i strid med RF 1:19 inte användas enligt RF 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 §. Där står explicit att ”grundlag går före lag”
Regeringen får därför inte ens lägga fram ett lagförslag som strider mot vår grundlag. Lagen får inte heller strida mot EU-rätten.
Ingen lag eller förordning vare sig kan eller får övertrumfa Regeringsformen, hur behjärtansvärda de än är.
För att upphäva eller ändra RF krävs det enligt RF 8 kapitlet 14 § att ett lagförslag först antas och sedan förklaras vilande till dess det har skett ett riksdagsval minst nio månader efter det att förslaget lades på riksdagens bord. Efter riksdagsvalet ska sedan grundlagen ånyo konfirmeras av den nya riksdagen för att vara gällande.
Vidare står det i RF 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § 2 st ”Vid prövning enligt första stycketav en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).”.
Till yttermera visso står det i RF 2 kapitlet 19 § att riksdagen inte får stifta lag som strider mot EU-rätten som exempelvis artiklarna i EKMR och EURS samt utslag i EU:s rättsväsen.
Detta innebär att ingen lag kan stiftas som strider mot eller upphäver grundlagen eller strider mot EU-rätten.
Det innebär också att föreliggande förslag till lag inte ens kan framläggas för riksdagen utan att regeringen bryter mot Sveriges grundlagar.
Om vår grundlag inte skulle räcka, vilket den gör med råge, så kommer Europeiska Unionens Rättighetsstadga (EURS) 2 den svenska befolkningen till hjälp. Och då gäller även RF 11 kapitlet 14 § (gäller domstolar) och RF 12 kapitlet 10 § (gäller myndigheter (även om domstol skulle omdefiniera sig till myndighet)). I dessa tvenne paragrafer står i andra stycket att ”Grundlag går före lag”.
Dessutom saknar förslaget vetenskap bakom de tomma orden varför riksdagen kommer att begå grundlagsbrott mot
RF 2 kapitlet 19 § om lagförslaget skulle antas.
Med ett korrekt lagföljande så finns det bara en sak för regeringen att göra:
Lagförslaget ska därför omedelbart dras tillbaka.
Om regeringen framlägger lagförslag som strider mot Regeringsformen innebär det ett erkänt sakförhållande att regeringen uppsåtligen och överlagt bryter mot Regeringsformen. Detta innebär att riksdagen enligt RF 6 kapitlet 7 § eller konstitutionsutskottet omedelbart avsätter regeringens samtliga medlemmar som undertecknat lagförslaget.
Det finns alltför stora likheter mellan kvinnomisshandel och de lagstridiga begränsningar vi fått under coronapandemin
Här kommer våra myndigheter med nya begränsningar och nya lättnader och nya begränsningar igen. Lägger över ansvaret på dig i stället för att myndigheten ger klara och lagliga rekommendationer som stämmer med vetenskapen.
Vi har inbillats att det snart ska bli bättre. Håll ut! Håll ut! är mantrat för dagen.
Vi har många gånger trott att situationen snart skulle bli bättre. Sen märkte vi hur det inte blev bättre, hur det bara blev sämre.
Detta låter precis som våldsutsatta
kvinnor brukar säga till sig själv – “snart blir det bättre, snart slutar han slå” …
Tillämpningen av detta lagförslag torde också strida mot Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§ 3.
Regeringen och myndigheterna kan inte undgå att om 2 § gäller så faller alla chefer enligt 13, 14, 15 och 16 §§"

Femti mé Piercing

 

Pandemilagen

Riktigt bra inlägg angående den pandemilag som socialdemokraterna vill, och kommer att tvinga igenom och som kommer att inskränkta oss för tid & evighet. Lagen kommer att bli socialdemokratins & deras partners verktyg för att hålla medborgarna i schack. Förövrigt finns det folk på vänsterflanken som anser klippet icke trovärdigt. Men det är för att dessa bär skygglappar på, och är så inskränkta i sin politiskt korrektavärld att de hellre stoppar huvudet i sanden. Själv anser & tycker jag att det är dags att folk börjar använda hjärnan & tänker själva.

Nyårsafton -20

Så är snart ett år till ända, ett gånget år som inte varit något segertåg. Tvärtom bland det bedrövligaste jag genomlidit med allt vad en människa egentligen inte ska behöva gå igenom. Men nånstans i allt kanske jag ändå känner en liten gnutta hopp, om ett kommande år. Ett år som kanske kan ge och strö lite ljus i den annars så mörka ångest tillvaro, som ligger som en tunn dimridå.

"Den starke är inte den som aldrig faller, utan den som finner styrkan att resa sej igen.

En vacker dag inser du hur mycket du har förlorat, och den dagen inser du hur sent det är att få tillbaka allt."

Med dessa rader en önskan om ett Gott Nytt år för mej själv, men även alla andra som kämpar på sina livsresor.

Gamla älskade barn

Ja när upphör vi alla att vara barn, barn som behöver en tryggfamn & tröstande ord. Barbro's visa är så talande för hur det kan frågas & funderas över.